Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
365일 공동체 성경읽기_10월 16일_289일차(행 21-22, 시 129)
공동체 성경 읽기
공동체 성경 읽기 46.8N theo dõi 3118 Videos 39.43TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-30
Tổng số lượt xem613
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 4.57%
Thẻ gắn
성경 성경읽기 기독교 교회 말씀 성경듣기 바이블 설교 크리스천
Giới thiệu
[365일 공동체 성경읽기_10월 16일_289일차]

사도행전 21-22장, 시편 129편

'공동체 성경 읽기'에 대해 더 많은 정보를 알고 싶다면 아래 주소를 클릭하시거나 검색창에서 '공동체 성경 읽기'를 검색하세요.

공식 사이트 : http://www.prsi.org​​​​​

*본 영상은 CGNTV와 공동체성경읽기(PRS)가 공동기획하여 제작한 영상으로 무단으로 영상을 편집 및 재배포가 금지됩니다.
*영상 제공 : CGNTV 제공

#공동체성경읽기​​​#성경​​​ #드라마바이블​​​ #Bible​​​ #크리스천​​​ #기독교​​​ #설교​​​ #말씀​​​#성경낭독
Mở