Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ABBA - Fernando
Markus M.
Markus M. 11.8N theo dõi 190 Videos 8.85TR lượt xem 2013-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem92.37N
Thích tỷ lệ 0.64%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 50.41TR - 92.45TR
Tỷ lệ tương tác 1.17%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Keyboard / Yamaha Tyros 3
Mở