Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🟢 CÓMO HACER 5 TIPOS DE TRANQUILIZANTE PARA PERROS CASERO 🟢
VETERINARIO GRATIS
VETERINARIO GRATIS 583N theo dõi 752 Videos 44.57TR lượt xem 2022-08-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-30
Tổng số lượt xem30.31N
Thích tỷ lệ 13.14%
Số lần bình luận174
Tỷ lệ lượt xem 5.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.29TR - 9.91TR
Tỷ lệ tương tác 18.88%
Thẻ gắn
perros PERRO TRANQUILIZANTE TRANQUILIZANTE PARA PERROS TRANQUILIZANTE CASERO TRANQUILIZANTE CASERO PARA PERROS 5 TIPOS VALERIANA TILA PARA PERROS VALERIANA PARA PERROS MANZANILLA PARA PERROS
Giới thiệu
Aprende ➡️.➡️ en este vídeo a Preparar ❌ 5 TIPOS DE TRANQUILIZANTES CASEROS y NATURALES ❌ para tu PERRO

💝 AHORA PUEDES AYUDARNOS SIN QUE TE CUESTE NADA 💝 👉 SOLO ENTRANDO EN AMAZON PARA TUS COMPRAS HABITUALES CON ESTE LINK 👉
✅ https://www.amazon.es/shop/veterinariogratis ✅ Y SI ADEMÁS COMPRAS ALGO, PUES... 👉 👉 👉 ¡¡¡ UN MILLÓN DE GRACIAS !!!
Mở