Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
National Youth Parliament Competition in Central University Punjab, Bathinda 2017 HD
Central University of Punjab, Bathinda
Central University of Punjab, Bathinda 285 theo dõi 4 Videos 13.42N lượt xem 2017-09-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.45N
Thích tỷ lệ 1.58%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.77TR
Tỷ lệ tương tác 2.13%
Thẻ gắn
cupb cuopb bathinda live University bathinda punjab university parliment live online parliment youth parliament competition live new parliament university of bathinda 8283008283 Central University Central University bathinda cup bathinda cup.ac.in cup.edu.in punjabi songs bathinda kand Bathinda songs bathinda bathinda school Parliamentary Affairs
Giới thiệu
The Central University Punjab, Bathinda is participating in 14th National Youth Parliament Competition under the aegis of Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India. It will be organized on 9th September 2017. Total 55 students participate in this Competition. 6 best students are awarded by the Ministry in Lok Sabha Secretariat while rest of the 49 students will be given certificate of participation on Foundation Day.
Mở