Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana and Roma go through the Maze to help Oliver
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 96.9TR theo dõi 998 Videos 77.04TỶ lượt xem 2022-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-30
Tổng số lượt xem72.28TR
Thích tỷ lệ 0.29%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 74.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 32.89TỶ - 38.15TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.29%
Thẻ gắn
diana and roma diana cartoon roma and diana diana y roma diana roma maze labyrinth children's maze maze challenge giant maze oliver diana and oliver diana and roma help oliver diana and roma english kids video family friendly stories for kids kids videos cute baby
Giới thiệu
Little Oliver fell into a trap. Diana and Roma have to go through the maze and complete the task to help Oliver.
Thanks for watching!
Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
#DianaandRoma Facebook https://www.facebook.com/KidsDianaShowOfficial/
Mở