Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
한계
박딜레이
박딜레이 14N theo dõi 25 Videos 1.02TR lượt xem 2022-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-29
Tổng số lượt xem12.43N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận201
Tỷ lệ lượt xem 88.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.25TR - 4.07TR
Tỷ lệ tương tác 16.16%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ㅎㅎ

MR: https://youtube.com/keysoflife
Mở