Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Система «Свій-чужий» 🇺🇦
Антон Муратов
Антон Муратов 1.21N theo dõi 10 Videos 26.02N lượt xem 2022-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-25
Tổng số lượt xem301
Thích tỷ lệ 12.62%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 24.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 19.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu