Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
50 People Guess Their State’s Most Popular Occupation | Culturally Speaking | Condé Nast Traveler
Condé Nast Traveler
Condé Nast Traveler 395N theo dõi 740 Videos 162.05TR lượt xem 2019-08-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem189.72N
Thích tỷ lệ 1.45%
Số lần bình luận536
Tỷ lệ lượt xem 48%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 86.31TR - 100.12TR
Tỷ lệ tương tác 4.27%
Thẻ gắn
culturally speaking cnt 2019 50 people guess 50 people 50 places 50 people cnt 50 states 50 people from 50 states cnt guess guessing about state state trivia state knowledge usa state trivia 50 people 50 states guess conde nast traveler culturally speaking professions most popular jobs popular occupation usa occupations people guess occupation guess state occupation state professions 50 people guess professions travel
Giới thiệu
In this episode of ‘Culturally Speaking,’ 50 people from the 50 United States of America guess their state’s most popular occupation. Is ranching in Texas as popular as you think? Which state has the most doctors? Is Florida’s economy reliant on tourism?

Still haven’t subscribed to Condé Nast Traveler on YouTube? ►► http://bit.ly/cntraveleryoutubesub

ABOUT CONDE NAST TRAVELER
Expert travel tips, destination guides, videos, and the best of food, fashion, and design from around the world.

50 People Guess Their State’s Most Popular Occupation | Culturally Speaking | Condé Nast Traveler
Mở