Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[ENG SUB] 나를 괴롭히기 위해 사는 여자친구 A girlfriend who bothers me (석준이가해)
석준이가해
석준이가해 595N theo dõi 233 Videos 134.81TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-15
Tổng số lượt xem169N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận253
Tỷ lệ lượt xem 28.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 76.89TR - 138.41TR
Tỷ lệ tương tác 3.79%
Thẻ gắn
석준이가해 여름석준 석준여름 여름 석준 커플채널 커플영상 커플데이트 커플브이로그 커플일상 남자친구 여자친구 남친 여친 커플유튜브 커플유튜버 COUPLE DATE DAILY VLOG 게임 와일드리프트 커플게임 커플싸움 커플다툼 커플장난 연애 남자친구게임 괴롭히기 방해하기
Giới thiệu
세상에서 제일 재밌음 ^-^
English subtitles have been added :) !


*BGM 출처
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 나는야 장난꾸러기 - https://youtu.be/MYLjqNApdTE
🎵Track : Ready To Nap - https://youtu.be/UZE2a9gTsDk
🎵Track : 갑자기 멍때리기 - https://youtu.be/TdQYTw-jhw8


▶석준이 페이스북 : https://www.facebook.com/yeoseok1
▶여름이 페이스북 : https://www.facebook.com/yeoseok2
▶석준이 인스타그램 : https://www.instagram.com/psj9434/
▶여름이 인스타그램 : https://www.instagram.com/summe_reum/


협업문의 / Business contact
[email protected]
Mở