Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Stacy and the best cat stories for kids
Like Nastya Show
Like Nastya Show 40.1TR theo dõi 493 Videos 17.99TỶ lượt xem 2019-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem280.54TR
Thích tỷ lệ 70.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 127.64TỶ - 148.07TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.38%
Thẻ gắn
stacy stories for kids pretend play funny stories toys kids video playing stacy toys compilation kitten
Giới thiệu
Stacy loves her cat and comes up with funny children's stories with her participation.
Subscribe to Like Nastya Vlog - https://is.gd/gdv8uX
https://www.instagram.com/funnystacy/
Mở