Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A young boy was surprised at school after beating cancer ❤️👏
Dylan Anderson
Dylan Anderson 4.33TR theo dõi 718 Videos 6.71TỶ lượt xem 2022-12-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-16
Tổng số lượt xem11.77TR
Thích tỷ lệ 5.26%
Số lần bình luận4.75N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.35TỶ - 6.21TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.67%
Thẻ gắn
Giới thiệu