Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Det går HELT GALT om natten *Snakker med Statue* (Jax FORSVINDER?) - Skagen Uge 29 - Del 3
Marckoz
Marckoz 149N theo dõi 1007 Videos 94.98TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem25.4N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 17.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.61TR - 8.3TR
Tỷ lệ tương tác 6.16%
Thẻ gắn
Dansk Danmark DK marckoz marckozhd marckozgaming dansk twitch dansk highlight marckozhd reagerer på MarckozHD ser memes twitch danmark jax jaxstyle jax2nd jaxstyle forsvinder jax forsvinder fest alkohol havefest buddy holly byen skagen skagen uge 29 skagen smackdown remake skagen denmark skagen fest skagen festival skagen museum det går helt galt går galt natten fulde mennesker truet i skagen stoppet af politiet druk tur ølbong hyttefadet hellerup ugen
Giới thiệu
🔥 Husk og like og subscribe for mere! 🔥

★ Abonner
https://www.youtube.com/user/MarckozGaming

★ 4xH – LIMITED EDITION PACKAGE (ALT TØJ + Bøllehat)
https://marckozhd.dk/4xh-limited-edition-package/

★ KØB MERCH https://bit.ly/3vOO5IL
★ Se alle videoer her https://bit.ly/32rgEzB
★ MAIN KANAL https://bit.ly/38mrqLi
★ GAMING KANAL https://bit.ly/36jmPqH
★ TWITCH https://bit.ly/2U5srPt
★ INSTAGRAM https://bit.ly/3n4tifT
★ TWITTER https://bit.ly/3payMHG

★ OUTRO SANG
Slykzig - Dragon Lore ft. MarckozHD
https://bit.ly/2GFz3Rz

Kanalen styres ikke af MarckozHD.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)