Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
⭕ DELTA WAVES 24/7 SLEEP MUSIC RADIO ONE: Sleeping Music for Deep Sleeping, Relaxing Background
MeditationRelaxClub - Sleep Music & Mindfulness
MeditationRelaxClub - Sleep Music & Mindfulness 1.6TR theo dõi 2740 Videos 580.56TR lượt xem 2020-03-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem477.39N
Thích tỷ lệ 90.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 29.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 217.21TR - 251.95TR
Tỷ lệ tương tác 1.14%
Thẻ gắn
Sleep Music Calming Music Delta Waves Relaxing Music Deep Sleep Inner Peace Autogenic Training Relaxing Sounds healing music new age music Relaxation Meditation Reiki Meditation Music Video Meditation Music Meditation Video Rain Sounds sounds of rain rain sound the sound of rain whitenoise white noise 10 Hours Sleep Non Stop Music Music for Sleeping White Noise Soothing Music Relaxation Music Meditation Relax Club
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)