Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
흔한 아이돌의 죽음 연기
ㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋ 974 theo dõi 1 Videos 1.45TR lượt xem 2015-01-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.27TR
Thích tỷ lệ 0.67%
Số lần bình luận3.14N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 231.25TR - 416.27TR
Tỷ lệ tương tác 3.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu
아ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이거 내 입덕 영상인데...........
Mở