Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A320和A380大小对比
马卡耶夫造飞机
马卡耶夫造飞机 32.2N theo dõi 70 Videos 4.29TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem43.53N
Thích tỷ lệ 90.7%
Số lần bình luận109
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 15.83TR - 19.79TR
Tỷ lệ tương tác 3.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
嗯,好大
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)