Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'차트 점령', BTS & 올리비아 로드리고 / 2021년 6월 1주차 빌보드 싱글 차트
인사이드팝 INSIDE-POP
인사이드팝 INSIDE-POP 3.48N theo dõi 251 Videos 630.61N lượt xem 2021-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-03
Tổng số lượt xem214
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 6.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 18.22%
Thẻ gắn
빌보드 빌보드 차트 위켄드 아리아나 그란데 저스틴 비버 올리비아 로드리고 BTS 빌보드 순위 음악순위 해외음악 빌리 아일리시 두아 리파 브릿 어워즈 BTS 빌보드 BTS BUTTER 올리비아 로드리고 빌보드
Giới thiệu
최신 빌보드 차트, 팝 뉴스와 뮤지션 정보까지
" 팝에 대한 모든 것 " INSIDE-POP 입니다.

2021년 6월 1주차 빌보드 싱글 차트입니다
(기준일 2021년 6월 5일)

#빌보드 #올리비아로드리고 #BTS

* 당분간 빌보드 싱글 차트 컨텐츠는 상위 50개 항목이 아닌 주요 항목인 (TOP 10, 신규진입, 업다운 트랙 등) 25개의 트랙을 소개해드립니다.

제작 : INSIDE-POP
편집 : INSIDE-POP

Billboard Single Chart Week 1 June 2021

(본 영상의 저작권은 인사이드팝 채널에 있습니다)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)