Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
조선시대 의사들은 돈을 얼마나 벌었을까?ㅣ백성들이 냈던 그 시절의 병원비
교양만두
교양만두 501N theo dõi 87 Videos 82.17TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem500.17N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận912
Tỷ lệ lượt xem 99.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 227.56TR - 409.63TR
Tỷ lệ tương tác 3.74%
Thẻ gắn
교양만두 지식 교양 궁금증 호기심 알쓸신잡 의사 어의 한의사 건강보험 조선 조선시대 의료 의료보험 정조
Giới thiệu
자주 만나지 않는 것이 좋지만
인생에 반드시 필요한 병원과 의사.

그런데 의학과 의료시스템이 비교적 갖춰지지 못했던
조선시대에는 의사는 어떻게 생계를 이어가고
백성들은 또 어떻게 치료를 받았을까요?

오늘의 교양 만두는 '조선시대 의사와 환자'에 대한 이야기입니다.

지식이 고플 만두하지? B급 교양 채널 '교양만두'
이야기가 유익하셨다면, 좋아요와 구독하기 눌러주세요!

일러스트 l 도경

#의사 #병원 #한약 #정조 #조선 #조선시대 #역사 #교양만두 #심평원

* 참고 문헌
『조선 시대 활인서 연구-연혁 및 상비처방을 중심으로』 l 박훈평 l KCI
『조선시대 지방 의생 제도에 대한 고찰』 l 박훈평 l KCI
『조선시대 의학교과서 연구』 l 박훈평 l KCI
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)