Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
신규맵 카네자카에 대한 재밌는사실들
병맛약국
병맛약국 1.21N theo dõi 12 Videos 21.22N lượt xem 2020-12-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem138
Thích tỷ lệ 93.3%
Số lần bình luận34
Tỷ lệ lượt xem 11.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 256.52%
Thẻ gắn
병맛약국 오버워치 오버워치신규맵 신규전장 데스메치 재밌는사실 오버워치신규 신규맵 오버워치신규전장 오버워치데스매치 오버워치꿀팁 오버워치재밌는사실 오버워치신규맵들 오버워치카네자카 카네자카 KANEZAKA kenezaka
Giới thiệu
둠유저분들...... 부탁드려요 그만 비벼주세요,,,
Mở