Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
El empujón - Malos Pensamientos (30/07/21)
Malos Pensamientos Fans
Malos Pensamientos Fans 23.7N theo dõi 5586 Videos 6.64TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem470
Thích tỷ lệ 90.9%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 6.38%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Made with Perfect Video http://goo.gl/j49PLI
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)