Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Glee did NOT age well
Eddy Burback
Eddy Burback 1.01TR theo dõi 77 Videos 74.95TR lượt xem 2021-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-15
Tổng số lượt xem2.32TR
Thích tỷ lệ 7.58%
Số lần bình luận7.12N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.05TỶ - 1.22TỶ
Tỷ lệ tương tác 10.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Use code EDDY14 for up to 14 FREE MEALS + 3 Free Gifts across 5 HelloFresh boxes plus free shipping at https://bit.ly/30If6Uf!

merch - https://www.yikesshop.com/

burback channel - https://bit.ly/3edh9Ej

my twitch - https://www.twitch.tv/eddyburback

Instagram - https://www.instagram.com/eddyburback

Twitter - https://twitter.com/eddyburback
Mở