Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Salvada de una muerte segura
FRANK CUESTA - CANAL YOUTUBE
FRANK CUESTA - CANAL YOUTUBE 2.48TR theo dõi 742 Videos 364.65TR lượt xem 2020-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.17TR
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận2.27N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 455.38TR - 1.36TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.54%
Thẻ gắn
frank cuesta frank de la jungla wildfrank naturalfrank si no hay demanda no hay negocio los animales no tienen abogados la vida es una mierda maravillosa
Giới thiệu
Otro dia en la oficina
https://www.youtube.com/channel/UCzFESlED8MTJOTHpQhxlqGg/join
Mở