Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BROMA PESADA AL MAXIMO CON HERMANOS EN LA CALLE
El Rey Grupero Oficial
El Rey Grupero Oficial 159N theo dõi 649 Videos 2.87TR lượt xem 2020-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.85N
Thích tỷ lệ 96.2%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 295.75N - 614.25N
Tỷ lệ tương tác 21.4%
Thẻ gắn
Yoorkee LoganPaul CaseyNeistat Movie CBS This Morning YouTube Facebook NBC CBSNews Time CrazyRussianHacker Subscribe Game Fail Epic Compilation JakePaul Romania United States California Pro TV Yahoo Russia Music Rey Grupero Public Prank
Giới thiệu
PATREON ► https://www.patreon.com/bePatron?c=1830096
SUBSCRIBE ► https://www.youtube.com/channel/UCfKOHP6UfHwoz5GyercQUgw?sub_confirmation=1

--------------------------------------------------------------------

Hermanos Bienvenidos! :)

#ReyGrupero #Extremo
Mở