Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MANGER 10 MC CHICKEN !
Julien Bouffe
Julien Bouffe 141 theo dõi 8 Videos 12.5N lượt xem 2019-05-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem520
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 15.38%
Thẻ gắn
mc chicken mcdo mac do mac chicken manger 10 mc chicken defi defi mcdo julien mange defi 10 mc chicken foodchallenge france gigatacos
Giới thiệu
Aujourd'hui je tente de manger 10 Mc Chicken !
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)