Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Тревожный чемоданчик
Школа Выживания СЕ
Школа Выживания СЕ 19.4N theo dõi 184 Videos 4.53TR lượt xem 2020-05-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem563
Thích tỷ lệ 93%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 2.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 91N
Tỷ lệ tương tác 17.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu