Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LightxL YAOI Doujinshi: Kiss [Part 2/2]
XRainbowStrawberryX
XRainbowStrawberryX 316 theo dõi 8 Videos 132.6N lượt xem 2009-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem48.02N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận85
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.73TR - 15.74TR
Tỷ lệ tương tác 2.39%
Thẻ gắn
kiss light doujinshi yaoi death note
Giới thiệu
WARNING! This video contains YAOI! If you don't know what that means, or DON'T LIKE IT, DON'T WATCH! PLEASE DO NOT FLAG!
You have been warned!
Song: A Song, A Story by Feverfew (sorry, the original audio was removed!)
Doujinshi: Kiss
Pairing: Light and L
Program Used: Windows Movie Maker
I do not own anything. This video is for entertainment purposes only. All content belongs to its original owner.
Thank you for watching.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)