Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
20191227 KBS 가요대축제 방탄소년단 오프닝 두번째 (BTS)
침침이가태태를
침침이가태태를 2.1N theo dõi 228 Videos 1.04TR lượt xem 2020-01-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem535
Thích tỷ lệ 90.9%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 25.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 432.25N
Tỷ lệ tương tác 1.87%
Thẻ gắn
Giới thiệu