Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
인문학과 하나님ㅣ미국 칼빈신학교 강영안 교수ㅣ잘잘법 Ep.84
잘잘법 :잘 믿고 잘 사는 법
잘잘법 :잘 믿고 잘 사는 법 364N theo dõi 142 Videos 37.07TR lượt xem 2021-09-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem215.94N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận411
Tỷ lệ lượt xem 59.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 98.25TR - 176.85TR
Tỷ lệ tương tác 4.02%
Thẻ gắn
기독교 신앙 지혜 진리 신학 목사 신학자 설교 명설교 궁금증 하우투 CCM 찬양 하나님 예수님 CBS 기독교방송 개신교 성경 말씀 기도 김학철 김기석 믿음 힐링 복음
Giới thiệu
철학, 문학, 역사, 예술, 종교
왜 성경만 읽지 않고
이런 인문학책이
그리스도인들에게도 필요할까요?

저는 세 가지 이유를
찾아볼 수 있다고 생각합니다여러분이 눌러주신 '구독'과 '좋아요'는
이 영상이 더욱 많은 분들께 전해지는데 도움이 됩니다:)

잘잘법 후원하기 https://bit.ly/2VMN6tf
쉬운후원 https://bit.ly/2WcMSMl
후원문의 02-2650-7004
Mở