Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sky News Reporter Calls Trump a Racist
Muslibs
Muslibs 204 theo dõi 20 Videos 109.69N lượt xem 2019-07-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem28
Thích tỷ lệ 0%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 13.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
trump tweets
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)