Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sạc điện thoại bằng sạc Bình Dương, thanh niên nhận cái kết | Lê Long An#shorts
Long An Daxua
Long An Daxua 1.07TR theo dõi 422 Videos 866.75TR lượt xem 2023-03-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-25
Tổng số lượt xem1.24TR
Thích tỷ lệ 2.89%
Số lần bình luận61
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 203.88TR - 407.77TR
Tỷ lệ tương tác 2.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu