Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
현대카드 슈퍼콘서트 4년만에 부활!!!!
카드고릴라
카드고릴라 48.4N theo dõi 359 Videos 15.94TR lượt xem 2022-07-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-06
Tổng số lượt xem1.16N
Thích tỷ lệ 2.57%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 523.25N - 955.5N
Tỷ lệ tương tác 2.57%
Thẻ gắn
현대카드 슈퍼콘서트 현대카드 슈퍼콘서트 빌리 아일리시 현대카드제로 현대카드zero 티켓팅 콘서트 신용카드 신용카드추천
Giới thiệu
현대카드 슈퍼콘서트가 4년만에 부활합니다🎉
현대카드 있는 분들은 7월 5일 화요일 오후 12시 20~30% 할인받고 사전 예약 할 수 있는데요
없으시다면 가지고 있어도 부담 없는 카드 발급 어떠세요?

1. 현대카드ZERO Edition2(할인형)
2. 현대카드ZERO Edition2(포인트형)
Mở