Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Junior Vampirina and SaeSana Pretend Play with Makeup Toys
Hawaii SaeSana / ハワイさえさな
Hawaii SaeSana / ハワイさえさな 1.14TR theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2018-12-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem45.75TR
Thích tỷ lệ 71.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 20.81TỶ - 24.14TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.07%
Thẻ gắn
florida saesana saesana フロリダさえさな さえさな junior vampirina pretend play favorite toys kids play magic mirror vampirina dress up vampirina compilation vampirina costume make up video for kids kids toys kids video play toys saesana and vampirina
Giới thiệu
SUBSCRIBE チャンネル登録: https://www.youtube.com/channel/UCdHz... Sae and Sana's INSTAGRAM: https://www.instagram.com/flsaesana/ #floridasaesana #pretendplay #familyfun #kidsshow #toysreview #nurseryrhymes [2019年2月26日 追記] YouTubeによる未成年者への安全対策でコメントが無効になっている場合があります。 https://support.google.com/youtube/thread/1805988 その場合はTwitterで動画リンクを添えてコメントいただければ幸いです。 https://twitter.com/FLSaeSana
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)