Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
คลิป วิวสวยๆ
ศุภชัย วิบูลย์พันธุ์
ศุภชัย วิบูลย์พันธุ์ 20 theo dõi 2 Videos 18.69N lượt xem 2012-06-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem12.11N
Thích tỷ lệ 0.31%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 864.5N - 2.18TR
Tỷ lệ tương tác 0.4%
Thẻ gắn
YouTube editor
Giới thiệu
I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor)
Mở