Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A SPECIAL MESSAGE FROM BARACK OBAMA
Barack Obama
Barack Obama 1.43N theo dõi 8 Videos 656.18N lượt xem 2020-12-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem229
Thích tỷ lệ 3.93%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 16%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 17.03%
Thẻ gắn
Giới thiệu
A SPECIAL MESSAGE FROM BARACK OBAMA
Joe Biden, My good freind is now the worst president of the United states
Mở