Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
อ๋อมสกาวใจฟาดไพบูลย์​ "เขาเรียกแถ"
วิทยุและทีวีราษฏร
วิทยุและทีวีราษฏร 86.1N theo dõi 505 Videos 16.63TR lượt xem 2022-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-03
Tổng số lượt xem295.68N
Thích tỷ lệ 1.56%
Số lần bình luận1N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 21.52TR - 53.8TR
Tỷ lệ tương tác 4.97%
Thẻ gắn
Giới thiệu