Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
I wasted $1000 on MYSTERY TECH!
Austin Evans
Austin Evans 5.19TR theo dõi 1780 Videos 1.17TỶ lượt xem 2021-05-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem1.31TR
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận1.59N
Tỷ lệ lượt xem 25.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 597.77TR - 693.42TR
Tỷ lệ tương tác 4.91%
Thẻ gắn
mystery tech tech mystery amazon how to waste austin austin evans pokemon airtag airtags apple ps5 sony playstation playstation 5 game boy custom game boy game boy macro jake simmons game boy printer game boy camera the test drivers test drivers unboxing
Giới thiệu
We go on quite the journey for Mystery Tech today...
Check out @Jake Simmons! https://www.youtube.com/user/ekajake27
I'm a cool kid on TikTok https://www.tiktok.com/@austintechtips

Jake on Instagram: https://www.instagram.com/p/COVyojpnSYF/?igshid=15x2q07j23vlg
Retro Modding: https://www.retromodding.com

My new podcast @The Test Drivers! https://www.relay.fm/testdrivers
My Twitch channel: https://www.twitch.tv/austinevans
Subscribe! http://www.youtube.com/austinevans
Instagram: http://instagram.com/austinnotduncan
Twitter: http://twitter.com/austinnotduncan
Mở