Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NCAA Football 14: A in-depth look into how we put the rosters together Pt.1
Boss Hawg
Boss Hawg 278 theo dõi 8 Videos 58.33N lượt xem 2018-08-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.06N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 546N - 1TR
Tỷ lệ tương tác 6.56%
Thẻ gắn
NCAA FOOTBALL 14 NCAA FOOTBALL 14 ROSTERS NCAA FOOTBALL 14 TIPS & TRICKS
Giới thiệu
Showing you guys the process of how we gather information for the rosters we put out every year.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)