Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
فيديو من عملي عام 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ الفرق بين الطالب التركي و الطالب السوري
Yman Football
Yman Football 570 theo dõi 81 Videos 88.53N lượt xem 2022-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-04
Tổng số lượt xem25
Thích tỷ lệ 20%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 4.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 60%
Thẻ gắn
Giới thiệu
لاتنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة
Mở