Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(우왁굳) 숲이 된 우왁끼를 보는 왁굳
손왁두
손왁두 1.57N theo dõi 64 Videos 4.01TR lượt xem 2017-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem31.68N
Thích tỷ lệ 0.64%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 14.4TR - 25.93TR
Tỷ lệ tương tác 1.46%
Thẻ gắn
Giới thiệu