Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Never Give Up #shorts #happyprincegaming #freefire
Happy Prince Gaming
Happy Prince Gaming 6.95TR theo dõi 517 Videos 463.14TR lượt xem 2022-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-29
Tổng số lượt xem88.09N
Thích tỷ lệ 13.86%
Số lần bình luận121
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.18TR - 11.21TR
Tỷ lệ tương tác 15.24%
Thẻ gắn
Never Give Up #shorts #happyprincegaming #freefire freefire #freefire happyprincegaming #happyprincegaming shorts #shorts Never Give Up happy prince happyprince happy prince gaming free fire garena
Giới thiệu
Never Give Up #shorts #happyprincegaming #freefire
Mở