Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
가수인 듯 선수 아닌 선수 같은 짐종국 (Feat. IFBB 내추럴 챔피언)
김종국 GYM JONG KOOK
김종국 GYM JONG KOOK 2.36TR theo dõi 26 Videos 88.16TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem2.17TR
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận5.37N
Tỷ lệ lượt xem 92.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 991.3TR - 1.78TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.21%
Thẻ gắn
김종국 짐종국 런닝맨 미우새 헬스 운동 유재석 하하 이광수 송지효 스포츠 김계란 bts 중독 꼰대희
Giới thiệu
Gym종국 김종국입니다!

가끔씩 제 몸에 스스로 새로운 이벤트(?)를 해 주기 위해 평소에 가끔씩 함께 운동을 하는 IFBB 내추럴 프로 챔피언 최한진 선수와의 운동 루틴을 공유해 드립니다!

헬스장 고인물(?)인 저와 ㅎ 프로 챔피언과의 운동 ㅎ 저의 오지랖이 어디까지 발동하는지 재밌게 봐 주시길 바랍니다!

#김종국 #짐종국 #상체루틴
Mở