Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
12 Year Old Boy FreeFire & Pubg Ka Hack Seller | Part 1
Gyan Gamingㅤ
Gyan Gamingㅤ 14.5TR theo dõi 2775 Videos 2.17TỶ lượt xem 2022-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-11
Tổng số lượt xem108.91N
Thích tỷ lệ 12.59%
Số lần bình luận423
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 3.95TR - 13.85TR
Tỷ lệ tương tác 16.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu
12 Year Old Boy FreeFire & Pubg Ka Hack Seller | Part 1
Mở