Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
열혈 팬한테도 가차 없이 호통치는 박준수의 단호함 [배틀그라운드]
유튜브박사장
유튜브박사장 122N theo dõi 912 Videos 43.93TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-19
Tổng số lượt xem48.73N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận36
Tỷ lệ lượt xem 39.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.15TR - 39.9TR
Tỷ lệ tương tác 1.26%
Thẻ gắn
배틀그라운드 박사장 BG 아프리카 킴성태 맛종욱 수부 재스나 이지상 싸패 깨박이 킴해적단 qkrtkwkd 사장 박통 치킨미션
Giới thiệu
좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다!
아프리카 방송국 : http://bj.afreecatv.com/wnstn0905
인스타그램 : p9a5k

#박사장 #싸패 #배그

-------------------------------------------------------------------------------------

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Black Comedy - https://youtu.be/gHlSF3VpB9U
🎵Track : 참나 어이가없어서 - https://youtu.be/sjMoahChxZo​
🎵Track : 백수의 하루 - https://youtu.be/H62OF6OVeHQ
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)