Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jannie and Ellie Stickers Art Funny Stories for Kids
Toys and Colors
Toys and Colors 38.5TR theo dõi 910 Videos 44.35TỶ lượt xem 2022-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-15
Tổng số lượt xem1.88TR
Thích tỷ lệ 0.05%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 4.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 855.55TR - 992.44TR
Tỷ lệ tương tác 0.05%
Thẻ gắn
jannie ellie charlotte toys and colors stickers stickers everywhere children story kids playing fun kids video for kids family sticker art stickers art pretend play for kids jannie pretend play
Giới thiệu
Jannie and Ellie make stickers art!

Subscribe for notifications to new videos: https://www.youtube.com/channel/UCgFXm4TI8htWmCyJ6cVPG_A?sub_confirmation=1

Check out our latest videos playlist: https://www.youtube.com/watch?v=fsHnS3mZglg&list=PL5gq3QGk5j3hRwpMNKQ9L5NyUt3FiTmSy

Download the Toys and Colors App:
https://mobile.toysandcolors.com/youtube
Mở