Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【荒野行動】無課金としのあと雑談配信
Peace【纏〆】
Peace【纏〆】 813 theo dõi 53 Videos 4.24N lượt xem 2021-06-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-02
Tổng số lượt xem29
Thích tỷ lệ 3.45%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 3.45%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Twitter¦@_Peqce_

チャンネル登録よろしくお願いします。

#荒野行動
#大会配信
Mở