Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【荒野行動】無課金としのあと雑談配信
Peace【荒野行動】
Peace【荒野行動】 848 theo dõi 43 Videos 3.66N lượt xem 2021-06-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-11
Tổng số lượt xem25
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Twitter¦@_Peqce_

チャンネル登録よろしくお願いします。

#荒野行動
#大会配信
Mở