Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
EL PASADO DE VENTI 🌟 GENSHIN IMPACT
Musicraftero
Musicraftero 217N theo dõi 261 Videos 4.72TR lượt xem 2021-09-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem1.14N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận76
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 182N - 364N
Tỷ lệ tương tác 103.23%
Thẻ gắn
musicraftero muzikato musicato muzicato musikato musicraftero directo directo español gameplay español musikato directo muzikato directo musi muzi genshin genshin impact venti genshin impact venti genshin venti venti genshin
Giới thiệu
¿Quieres más Genshin Impact? Entonces...
➤ Deja tu Like
➤ Comparte
➤ Comenta
➤ Y hasta la próxima :3

CANALES
➤ https://www.twitch.tv/muzi_kato
➤ https://www.youtube.com/channel/UCqrIPEeXDcS9S8yS-ggL4CQ

REDES
➤ https://twitter.com/Muzikato_
➤ https://www.tiktok.com/@muzikato_
➤ https://www.instagram.com/muzi_kato/
➤ https://discord.gg/uGTXW9jr8c

INTRO-OUTRO
Jackpot - TheFatRat
https://www.youtube.com/watch?v=kL8CyVqzmkc
Distrion & Electro-Light - Rubik [NCS Release]
https://www.youtube.com/watch?v=A2AydJcUKR8
Mở