Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
اقوئ موكب لطم في سوق الشيوخ لعام 2016
براء عشق براء
براء عشق براء 14.5N theo dõi 28 Videos 4.11TR lượt xem 2015-10-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem19.41N
Thích tỷ lệ 86.1%
Số lần bình luận52
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.52TR - 6.34TR
Tỷ lệ tương tác 4.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu