Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
200201 젝스키스(SECHSKIES) 올포유(All for you) 앨범 발매 팬사인회_상암 스탠포드 호텔_장수원 FOCUS (All for you 노래 불러주는 멤버들)
I SUWON U
I SUWON U 748 theo dõi 83 Videos 195.22N lượt xem 2020-02-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.76N
Thích tỷ lệ 8.73%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 1.43TR
Tỷ lệ tương tác 14.39%
Thẻ gắn
장수원
Giới thiệu