Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Elbow Strike in a Street Fight Breakdown
James O’Connor
James O’Connor 38.2N theo dõi 514 Videos 21.94TR lượt xem 2022-03-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-12
Tổng số lượt xem5.5N
Thích tỷ lệ 5.21%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 14.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.79TR
Tỷ lệ tương tác 5.94%
Thẻ gắn
Teamjamesoconnor James O’Connor bjj Bjj Streetfight Mullet Spinning elbow strike How to win a streetfight Muay Thai elbow
Giới thiệu
Watch this dude deliver a flawless spinning elbow strike. I do not support what he did necessarily but wanted to break down his flawless technique.

Everything from how he was standing to how he turned his head. It was all spot on!!

Check out my Instagram
Instagram.com/teamjamesoconnorbjj

My TikTok

https://vm.tiktok.com/ZTdUkWvWL/
Mở