Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tráiler del pase de batalla del Capítulo 2 - Temporada 8 de Fortnite
Fortnite ES
Fortnite ES 1.56TR theo dõi 690 Videos 320.85TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem1.99TR
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận3.49N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 363.59TR - 654.47TR
Tỷ lệ tương tác 3.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
No te pierdas el tráiler del pase de batalla del Capítulo 2 - Temporada 8 de Fortnite, y visita https://www.epicgames.com/fortnite/battle-pass/cubed para obtener más información.

Esta es nuestra realidad, ¡tenemos que protegerla! En nuestro equipo tenemos a lo mejor de lo mejor, ¡así que manos a la obra!
Mở